Δευτέρα 27 Ιουνίου, ώρα 19:00, στο Σπίτι του Πολιτισμού