Σειρά διαλέξεων για την κριτική προσέγγιση του περιβαλλοντικού ερωτήματος: Βιωσιμότητα, Κλιματική Κρίση, Περιβαλλοντικές Ανισότητες και Περιβαλλοντικά Κοινωνικά Κινήματα Μάρτιος – Ιούνιος 2022
*Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα είναι ανοικτές προς όλα τα μέλη του Τμήματος Κοινωνιολογίας και την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα με έμφαση στους/ις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, υπ. διδάκτορες και μεταδιδάκτορες.
Ημέρα Πέμπτη, ώρα 19:00 (αναλυτικό πρόγραμμα παρακάτω)
Σύνδεσμος: https://zoom.us/j/92585737341?pwd=N2hLMUJjWnk1cXZ2QWZsV0RJbWlhUT09