Εκπαίδευση για τους Στόχους

Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στην προσπάθεια ανάδειξης της βιώσιμης ανάπτυξης και της σημασίας της, ξεκίνησε η καταγραφή των μαθημάτων που προάγουν συγκεκριμένα θέματα, εντάσσοντας τις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση, τόσο μέσω των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και των ανοικτών-διαδικτυακών μαθημάτων και θερινών σχολείων.

Η γλώσσα διεξαγωγής των μαθημάτων είναι στα Ελληνικά, όμως υπάρχει και η δυνατότητα της Αγγλικής γλώσσας για φοιτητές του εξωτερικού.

Ένα μάθημα μπορεί να συνδέεται με περισσότερους από έναν στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορείτε να προβείτε σε αναζήτηση είτε ανά στόχο που σας ενδιαφέρει, είτε ανά κατηγορία στόχων (Κοινωνικοί-Περιβαλλοντικοί-Οικονομικοί).

Παρακάτω παρουσιάζεται η λίστα των μαθημάτων που συνδέονται με τους Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επιλογές φίλτρου για τα μαθήματα
Όλα
Κοινωνικά
Οικονομικά
Περιβαλλοντικά
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Λοιπά

Πτυχίο Ιατρικής

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Ιατρική Σχολή, 6 χρόνια

Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού και των Εξαρτησιογόνων Ουσιών

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Ψυχολογίας

Ψυχολογία των Εξαρτήσεων

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Ψυχολογίας, εαρινό εξάμηνο

Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Κοινωνικός στόχος, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Ιατρική Σχολή, 3 εξάμηνα

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

Κοινωνικός στόχος, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Τμήμα Ψυχολογίας, 4 εξάμηνα

Βιοϊατρική Μηχανική

Κοινωνικός στόχος,  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Ιατρική Σχολή, 3 ή 4 εξάμηνα

Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου

Κοινωνικός στόχος, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Ιατρική Σχολή, 4 εξάμηνα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χειμερινό εξάμηνο

Διδακτική και Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χειμερινό εξάμηνο

Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εαρινό εξάμηνο

Μετανάστευση, οικογένεια, κοινωνικά συστήματα και εκπαίδευση σε πολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εαρινό εξάμηνο

Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εαρινό εξάμηνο

Συνομιλώντας με την (εθνο)πολιτισμική ετερότητα σε χώρους πολιτιστικής εμπειρίας και μάθησης

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χειμερινό εξάμηνο

Η διδασκαλία σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές τάξεις

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χειμερινό εξάμηνο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εαρινό εξάμηνο

Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χειμερινό εξάμηνο

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών (e-learning)

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χειμερινό εξάμηνο

Σχολική Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ: Θεωρία και Πράξη

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εαρινό εξάμηνο

Διαταραχές λόγου στη σχολική ηλικία

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χειμερινό εξάμηνο

Ένταξη & ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, χειμερινό εξάμηνο

Ψηφιακός Εγραμματισμός και Διαδίκτυο

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εαρινό εξάμηνο

Διδακτική της Πληροφορικής

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Κοινωνιολογία των Φύλων

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Κοινωνιολογίας, χειμερινό εξάμηνο

Έγκλημα και Φύλα

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Κοινωνιολογίας
, εαρινό εξάμηνο

Οι σχέσεις των Φύλων στην Κοινωνική Ιστορία

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Κοινωνιολογίας, χειμερινό εξάμηνο

Φεμινισμός, Εθνικισμός και Πολιτική στα Βαλκάνια

Κοινωνικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διανοητική Ιδιοκτησία

Οικονομικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, χειμερινό εξάμηνο

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Οικονομικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, χειμερινό εξάμηνο

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτωνκαι Επιχειρηματικότητα

Οικονομικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, εαρινό εξάμηνο

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, χειμερινό/εαρινό εξάμηνο

Κοινωνικές Ανισότητες-Κοινωνικός Αποκλεισμός

Οικονομικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Κοινωνιολογίας, χειμερινό εξάμηνο

Εργασία και Διακρίσεις. Έμφυλες και άλλες μορφές διάκρισης

Οικονομικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Κοινωνιολογίας, εαρινό εξάμηνο

Ζητήματα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα

Οικονομικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Πολιτισμός και Κοινωνική Ανισότητα: Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Οικονομικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Κοινωνιολογίας, χειμερινό εξάμηνο

Βιώσιμες Πόλεις

Κοινωνικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Κοινωνιολογίας

Υλικός Πολιτισμός, Αρχαιολογία και Τουρισμός

Οικονομικός στόχος, Θερινό Σχολείο
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οικονομικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, εαρινό εξάμηνο

Βιώσιμη ανάπτυξη και Οικονομία

Οικονομικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, χειμερινό εξάμηνο

Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Εταιρική Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Ευθύνη

Οικονομικός στόχος, Θερινό Σχολείο
Σε συνεργασία με Ελληνικούς εταίρους

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα, Ελληνικά
Τμήμα Χημείας, 6ο εξάμηνο

Περιβαλλοντική Χημεία ΙΙ: Ατμοσφαιρική Χημεία

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Χημείας, 7ο εξάμηνο

Υπολογιστική Χημεία Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Χημείας, 8ο εξάμηνο

Υπολογιστική χημεία με εφαρμογές σε μόρια, υλικά και περιβάλλον ΙI

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Χημείας, 7ο εξάμηνο

Υλικά και Περιβάλλον

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, εαρινό εξάμηνο

Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον

Περιβαλλοντικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, εαρινό εξάμηνο

Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη γεωργία και μέτρα προσαρμογής

Περιβαλλοντικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
Τμήμα Χημείας, εαρινό εξάμηνο

Χημεία και Φυσική της Ατμόσφαιρας

Περιβαλλοντικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
Τμήμα Χημείας, χειμερινό εξάμηνο

Χρήση Μαθηματικών Μοντέλων Προσομοίωσης Ατμοσφαιρικών Διεργασιών

Περιβαλλοντικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
Τμήμα Χημείας, εαρινό εξάμηνο

Σεμινάρια με θέμα Οικονομικά Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
Τμήμα Χημείας, εαρινό εξάμηνο

Σεμινάρια Νομικών Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
Τμήμα Χημείας, χειμερινό εξάμηνο

Σεμινάρια Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικός στόχος, Μεταπτυχιακό μάθημα
Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
Τμήμα Χημείας, εαρινό εξάμηνο

Υδατοκαλλιέργειες

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Βιολογίας, χειμερινό εξάμηνο

Βενθική Οικολογία

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Βιολογίας, χειμερινό εξάμηνο

Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Βιολογίας, εαρινό εξάμηνο

Θαλάσσια Ρύπανση

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Βιολογίας, χειμερινό εξάμηνο

Υδατοκαλλιέργεια, Περιβάλλον και Κοινωνία (EMJMD ACES+)

Περιβαλλοντικός στόχος, Erasmus Mundus Κοινό Μεταπτυχιακό στην Υδατοκαλλιέργεια, το Περιβάλλον και την Κοινωνία
Τμήμα Βιολογίας, 4 εξάμηνα

Περιβαλλοντική Βιολογία

Περιβαλλοντικός στόχος, Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Περιβαλλοντική Βιολογία
Τμήμα Βιολογίας, εξάμηνα

BIOTALENT-Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή

Οικονομικός στόχος, Περιβαλλοντικός στόχος, Ανοικτό μάθημα e-learning
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Βιολογίας, χειμερινό εξάμηνο

Βιοποικιλότητα και Εξελικτική Ποικιλία των Φυτών

Περιβαλλοντικός στόχος, Προπτυχιακό μάθημα
Τμήμα Βιολογίας, 4ο εξάμηνο

Οι στόχοι που σχετίζονται με καθέναν από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να βρεθούν μέσω του ιστότοπου του ΟΗΕ https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 

Ενημερωθείτε για μαθήματα, σεμινάρια και δράσεις που αφορούν την ισότητα φύλων στον ιστότοπο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης https://www.eif.uoc.gr.