Εξωστρέφεια και Συνεργασίες

Παγκόσμιες Συνεργασίες

SDSN Ελλάδος

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι μέλος του SDSN Ελλάδος, ενός εθνικού δικτύου που ανήκει στο ευρύτερο δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη Ανάπτυξη (SDSN), με στόχο την προώθηση πρακτικών λύσεων σε θέματα βιωσιμότητας. 

Περιφερειακά Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: RCE-Κρήτης

Το RCE-Crete έχει αναγνωριστεί από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών το 2009 και ανήκει στο Παγκόσμιο Δίκτυο RCE για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD).

EuNet-INNOCHRON

EuNet-INNOCHRON: European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias  Το δίκτυο χρηματοδοτείται  από την δράση COST (Action Of European Cooperation in Science and Technology).

Πρόεδρος και Επιστημονικά Υπεύθυνη της δράσης στην οποία συμμετέχουν συνολικά 31 χώρες, είναι η Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, διευθύντρια του ερευνητικού εργαστηρίου αιματολογίας (Haemopoiesis Research Lab) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

European Network for Environmental Citizenship

Το European Network for Environmental Citizenship χρηματοδοτείται  από την δράση COST (Action Of European Cooperation in Science and Technology). Συμμετέχουν σε αυτό 88 πανεπιστήμια και ιδρύματα από 39 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει μέσω του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO

Το μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης παρέχει επιστημονική υποστήριξη για θέματα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Γεωπάρκων του νησιού, όπως επίσης και για την περιβαλλοντικά βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Τα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας στην Κρήτη, ανήκουν στο Ευρωπαικό δίκτυο Γεωπάρκων και είναι επίσημα αναγνωρισμένα ως Γεωπάρκα της UNESCO από τον Νοέμβριο του 2015. 

ACTRIS

Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS). Η ερευνητική υποδομή για τα αερολύματα, τα νέφη και τα αέρια ιχνών είναι πανευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή (ΕΙ) που παράγει υψηλής ποιότητας δεδομένα και πληροφορίες για τα βραχύβια συστατικά της ατμόσφαιρας και για τις διαδικασίες που οδηγούν στη μεταβλητότητα των συστατικών αυτών στη φυσική και ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Μέχρι σήμερα συμμετέχουν σε οργανωτικό ή κρατικό επίπεδο 22 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στην Εθνική Κοινοπραξία ACTRIS στην Ελλάδα μέσω της Πανελλήνιας υποδομής για την Ατμοσφαιρική Σύνθεση και την κλιματική αλλαγή (PANACEA), η οποία συντονίζεται από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ).

Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC)

Η κοινή δράση Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) συγκεντρώνει 44 εταίρους από όλη την Ευρώπη, οι κύριοι στόχοι των οποίων είναι να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της κοινής αυτής δράσης για τον έλεγχο του καρκίνου Cancer Control (CanCon) και την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση του. 

International Primary Care Respiratory Group (IPCRG)

Το International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) είναι μια Διεθνής ομάδα αφιερωμένη στην έρευνα και την εκπαίδευση για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης και της φροντίδας των αναπνευστικών νοσημάτων στην πρωτοβάθμια και κοινοτική περίθαλψη παγκοσμίως. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου, Ιωάννα Τσιλιγιάννη, είναι διευθύντρια του ελληνικού παραρτήματος της IPCRG.

 

Scholars at Risk Network (SAR)

Tο Scholars at Risk (SAR) είναι παγκόσμιο Δίκτυο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανισμών που εργάζονται για την προστασία των απειλούμενων ερευνητών, την πρόληψη επιθέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι μέλος τόσο του διεθνούς δικτύου, όσο και του Ελληνικού Τμήματος του δικτύου Scholars at Risk – SAR Greece, το οποίο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σε θέματα παγκόσμιων απειλών της ακαδημαϊκής ελευθερίας και στον συντονισμό δράσεων για την υποστήριξη απειλούμενων/διωκόμενων ακαδημαϊκών και ερευνητών από όπου κι αν προέρχονται σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο SAR.

Εθνικές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες

Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (ΕΔΙΑΟ)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, που ιδρύθηκε στις 17/05/2018* με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών που πραγματοποιεί το ΥΠΠΕΘ για ερευνητικές δράσεις σε επιστημονικούς τομείς με άμεσο κοινωνικό όφελος και ενδιαφέρον.

Σκοπός του είναι:

  • Η διασύνδεση με το εθνικό σύστημα υγείας
  • Η παροχή Να παρέχει υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης στους Έλληνες πολίτες
  • Ο εμπλουτισμός της γνώσης για την διάγνωση και την πρόγνωση του καρκίνου
  • Η βελτίωση της ιατρικής φροντίδας των ασθενών με καρκίνο.

* Στις 31.12.2021, έπειτα από 3 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας, έληξε η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (ΕΔΙΑΟ).

Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή (CLIMPACT)

Μέλος του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (CLIMPACT) είναι το  Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ.)   του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το δίκτυο CLIMPACT ξεκίνησε το  2018 από την Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας με στόχο:

  • την ενσωμάτωση, εναρμόνιση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα.
  • την δημιουργία ενός επιστημονικού πυρήνα ερευνητικής αριστείας για την παραγωγή γνώσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή,
  • την δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο για την Πολιτεία και την κοινωνία των πολιτών σε θέματα κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. 

Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΔΙΑ) στην Καρδιολογία

Η Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΔΙΑ) στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου. Η εμβληματική αυτή εθνική πρωτοβουλία, ξεκίνησε το 2019 με την συνεργασία Ελληνικών δημόσιων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Στοχεύει στον πυρήνα του νεανικού αιφνιδίου θανάτου χρησιμοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη γενετική, τη διαχείριση και τη θεραπεία των κληρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων.

CSR HELLAS

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το CSR Hellas, μέλος του ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας τον Νοέμβριο του 2022, επεκτείνοντας την ήδη επιτυχημένη συνεργασία τους. Το CSR Hellas, έχει σαν αποστολή την εμπέδωση των αρχών της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας καθώς και την ενίσχυση της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και συμ-μετόχων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κοινωνίας των πολιτών και Πολιτείας. Το πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνει θέματα όπως η έρευνα και ανάλυση, η επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη, το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό έργο, φοιτητικούς διαγωνισμούς και ειδικά Εργαστήρια (Sustainability Bootcamps) καθώς και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ενώ προστίθενται στη νέα συνεργασία θέματα όπως επέκταση της προσπάθειας για ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κρήτης. Η ένταξη του Εργαστηρίου του Καθηγητή Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.Σουρβίνου στο Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μικροβιολογίας  Ανθρωποζωονόσων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ψαρουλάκη, αποσκοπούν στην συγκέντρωση και ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων, πάσης φύσεως ιών και μικροβίων καθώς την ενασχόληση με θέματα τροφίμων και Δημόσιας Υγείας.

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον Κυβερνητικό Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Το ΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» είναι ένα Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Το πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση και κατάρτιση εστιάζοντας στις πιο πρόσφατες ψυχολογικές, βιολογικές και οικολογικές προεσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην αποτελσματική πρόληψη και θεραπεία της.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και  το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών α’ βάθμιας και γ’ βάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου των παιδιών, η ενίχυση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των παιδιών για θέματα που αφορούν στα διακιώματά τους, η αξιοποίηση των προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών προς όφελος των παιδιών, η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων που είτε επιφέρουν λύσεις (στον τομέα της αντιμετώπισης) είτε «μιλούν» στη γλώσσα των παιδιών (στον τομέα της πρόληψης).

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τα «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος». Σκοπός της συνεργασίας τους είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας των συνεργατών του Πανεπιστημίου Κρήτης πάνω σε θέματα θεωρητικού υπόβαθρου και ερευνητικής μεθοδολογίας και της εμπειρίας και θεωρητικής κατάρτισης των συνεργατών των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στον τομέα της παιδικής προστασίας και της ειδικής παιδαγωγικής, για τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών καθώς και των γονέων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιφερειακές Πρωτοβουλίες

Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)

Tο Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) αποτελεί μια μοναδική για τα τοπικά αλλά και εθνικά δεδομένα σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έλαβε έγκριση για χρηματοδότηση τον Ιούλιο του 2021 και αποσκοπεί στην δημιουργία αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας.

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται με το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης στην προσπάθεια διαμόρφωσης στρατηγικής για την κοινωνική συμπερίληψη . Η ομάδα του ΕΚΑΕΚΕ μέσω ετήσιων εκθέσεων εισοδήματος, συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών της Κρήτης, παρακολουθεί και αξιολογεί τις πολιτικές για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αποτυπώνει διαστάσεις της φτώχειας και προσφέρει επιστημονικά δεδομένα στους  φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη διαμόρφωση ορθολογικών και κοινωνικά δίκαιων πολιτικών.

Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας, Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας για την Περιφέρεια Κρήτης

Η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας, του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κρήτης στο καινοτόμο πρόγραμμα: Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας στην Κρήτη, η καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών και των τάσεων της αγοράς εργασίας καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. 

Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Το Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ και την Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιεί Δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης (2018-22) με προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας απευθυνόμενα σε συγκεκριμένες ομάδες και τομείς ανάπτυξης, όπως  επιχειρηματικότητα, υγεία,  εκπαίδευση,  απασχόληση και δικαιώματα.

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

Το Πανεπιστημίου Κρήτης είναι μέλος του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης. μόνιμη δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.