Εκπαίδευση για τους Στόχους

Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περιφερειακά Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (RCE Crete)

Το RCE-Κρήτης είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου RCE για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD)  από το 2009. Σε συνεργασία με εταίρους από την Αίγυπτο και την Ιορδανία, το RCE-Κρήτης έχει δημιουργήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική κρίση (CCSAFS), το οποίο παρουσιάστηκε από το Παγκόσμιο Δίκτυο RCE, ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι παγκόσμιοι στόχοι μπορούν να μεταφραστούν σε τοπικές δράσεις μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ για την ΕΑΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης ακολουθείστε τον σύνδεσμο RCE: http://www.rcecrete.edc.uoc.gr.

Έδρα της UNESCO στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το 2008 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε έδρα της UNESCO  στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται προγράμματα όπως: Πιστοποίηση διδασκαλίας για Αιγύπτιους πρόσφυγες και πρόσφυγες εκπαιδευτικούς μέσω μικτής μάθησης (RefTeCp) σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αιγύπτου, Επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών μέσω ΤΠΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης για την Βιωσιμότητα (ICTeEfS) σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ινδονησίας, Μαλαισίας και Βιετνάμ, και Επιμόρφωση ακαδημαϊκής διδασκαλίας προπτυχιακών γνωστικών αντικειμένων σε θέματα που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (PUAT) σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αφρικής.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Σκοπός του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι η έρευνα για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία του, η διατήρηση και ο εμπλουτισμός συλλογών και αρχείων σχετικών με το περιβάλλον (γεωλογικές, παλαιοντολογικές, βοτανικές, ζωολογικές συλλογές και αρχεία φωτογραφικής, γεωγραφικής τεκμηρίωσης, μελετών και εργασιών). Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, δηλαδή η διάχυση των περιβαλλοντικών γνώσεων σε μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό μέσω σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως όμως μέσω της μόνιμης έκθεσης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, αλλά και της οργάνωσης περιοδικών εκθέσεων.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αξιοποιούνται μοντέλα εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλίας ή συνδυαστικά μοντέλα επιμόρφωσης, για την εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

 

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) προάγει την διαπολιτισμική και δίγλωσση εκπαίδευση, ενώ επιμορφώνει και καταρτίζει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.

Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, προωθεί την χρήση προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών στο πεδίο της δια βίου Μάθησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στην διασύνδεση κοινωνικών ομάδων και στην ανάδειξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ENCLAVE

Enchancing the capacity of legal & justice professionals on forensic interview procedures for child victims & witnesses of violence.

3D2ACT

Fostering Industry 4.0 and 3D Technologies Through Social Entrepreneurship: An Innovative Programme for a Sustainable Future.

rhythm4inclusion

Promoting Social, Emotional, and Learning Skills of Students with and without Special Education Needs by Developing Teachers’ Capabilities in Music, Dance and Digital Competences.

TAST Strategy

Teaching Strategies: Combating skills mismatch through a transdisciplinary approach and skills transferability.

EDU4clima

Teaching about Climate Change.

IDENTITIES

Integrate Disciplines to Elaborate Novel Teaching approaches to InTerdisciplinarity and Innovate pre-service teacher Education for STEM challenges.

EMPKIDL

Empowering Kids with Interactive Digital Library.

PROW

Promoting Teachers Well-being through Positive Behaviour Support in Early Childhood Education.

CARE

Enhancing Early Childhood Education and Care in Palestine.

LEVEL-UP

Setting the ground for a multi-level approach on developing soft skills in Higher Education.

GatherED

Global Teacher Education.

Προπτυχιακά Προγράμματα (στα Ελληνικά)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής

Το εξαετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στην Περίθαλψη και την Υγεία ή την ενασχόληση τους στον τομέα της έρευνας. Η γλώσσα διεξαγωγής των μαθημάτων είναι στα Ελληνικά, όμως παρέχεται η δυνατότητα της Αγγλικής γλώσσας για μαθητές από το εξωτερικό και για στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Βιολογία: Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Βιολογικών Πόρων

Η κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων, του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση  στην διατήρηση και διαχείριση της περιβαλλοντικής και θαλάσσιας βιολογίας.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» προσφέρει κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην πρόληψη των λοιμώξεων και τους εμβολιασμούς. Οι θεματικές ενότητες προσφέρονται στα Ελληνικά ή /και στα Αγγλικά και περιλαμβάνουν στρατηγικές στην πρόληψη λοιμώξεων, διαχείρισης κρίσεων και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα.

Aquaculture, Environment and Society

Erasmus Mundus Joint Master Degree in Aquaculture, Environment and Society Plus (EMJMD ACES+) Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 4 ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πλαισιωμένο με ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων αντιμετωπίζει θέματα της  παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

Το τμήμα Ψυχολογίας και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών), προσφέρουν το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις», διαθέσιμο στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα, που σκοπό έχει να κατανοήσει τον εθισμό ουσιών καθώς και την αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία.

Biomedical Engineering

Η Βιοϊατρική Μηχανική είναι ένας ιδιαίτερα διεπιστημονικός τομέας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία τεχνολογικών υποδομών στο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής.

Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι μια σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

 

The Molecular Basis of Human Diseases

Η Μοριακή Βάση των Ανθρωπίνων Νοσημάτων είναι ένα 2ετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην αγγλική γλώσσα, το οποίο προσφέρεται από την Ιατρική Σχολή. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης, εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές. Η έμφαση δίνεται στη μοριακή βάση των ανθρώπινων ασθενειών, της διάγνωσης και των θεραπειών.

Περιβαλλοντική Βιολογία

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), προσφέρει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών, οικολογίας και βιωσιμότητας της αλιείας καθώς και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» μεταξύ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ, στοχεύει στην δημιουργία στελεχών με γνώσεις και δεξιότητες, που θα αντιμετωπίζουν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών.