Επιλογή Σελίδας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησε, τον Ιούνιο του 2021, στη σύσταση της Επιτροπής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την καταγραφή και προβολή των δράσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορούν τη συμβολή του Ιδρύματος στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κατάθεση προτάσεων για την ενίσχυσή της.

Στην ιστοσελίδα https://sdgs.uoc.gr/ καταγράφονται και προβάλλονται οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η
υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων και η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.