Καταγραφή για πρώτη φορά στο νησί δεδομένων για τη Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus, τη Θαλάσσια Χελώνα Caretta caretta κι άλλα απειλούμενα είδη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου: