Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο EMBRACE Higher Education (Enabling Mental Health Benefits: Resilience, Achievement, Competences and Engagement in improved Higher Education policy and practice for student wellbeing) σας προσκαλούμε σε ένα WEBINAR  του Τμήματος Ψυχολογίας του ΠΚ που θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00πμ-13:00μμ.

Δωρεάν παρακολούθηση και προεγγραφή στον σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpc-yrqD4tGNOKa2dsXWtAssVlsWaEZCTI

Αρχεία