Διάλεξη του καθηγητή Sighard Neckel,
Chair for Society and Social Change, Department of Social Sciences
Διευθυντής του “Ηumanities Centre for Advanced Studies “Futures of Sustainability” Universität Hamburg

Infrastructures: sustainability as a common good

Πέμπτη 9 Ιουνίου ώρα 19.00
Σύνδεσμος:
https://zoom.us/j/92585737341?pwd=N2hLMUJjWnk1cXZ2QWZsV0RJbWlhUT09

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσια της σειράς διαλέξεων “Από την Πολιτική Οικολογία στην Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία και τις Περιβαλλοντικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες” που διοργανώνει το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
https://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2022/03/Lectures-Series_EnvSoc_Sociology_UOC_el.pdf