Τα Θερινά Σχολεία αποτελούν στρατηγικό άξονα δράσης του Ιδρύματος. Αντανακλούν την ακαδημαϊκή αριστεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, την σημαντική διεθνή του παρουσία, αλλά και τη δέσμευση του να προσφέρει στην κοινωνία.

Οι άριστες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου,  η ποιότητα του προσωπικού του αλλά και η γεωγραφική του θέση, αποτελούν εχέγγυα για μια αξέχαστη εμπειρία δημιουργικής γνώσης αλλά και θερινής απόδρασης στην Κρήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
https://summer-schools.uoc.gr/el/home-ελληνικά