Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Ημερομηνία: 14/4/2022 14:00 – 15:30 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη» διοργανώνει το CSR HELLAS σε συνεργασία με τη Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το...

Από την Πολιτική Οικολογία στην Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία και τις Περιβαλλοντικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Σειρά διαλέξεων για την κριτική προσέγγιση του περιβαλλοντικού ερωτήματος: Βιωσιμότητα, Κλιματική Κρίση, Περιβαλλοντικές Ανισότητες και Περιβαλλοντικά Κοινωνικά Κινήματα Μάρτιος – Ιούνιος 2022*Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα είναι ανοικτές...